woensdag 3 februari 2010

Bekeerlingen zeggen dat de islam hun leven verrijkt

Meer dan 500 mensen woonden op zondagavond in de grote Omar Al Farouk Moskee in Utrecht de 3e Nederlandse Jaarlijkse Dag van Terugkeer bij. Het evenement werd georganiseerd door de Stichting Ontdek Islam en het Landelijk Platform voor Nieuwe Moslims (LPNM).

Waleed Duisters, voorzitter van het LPNM vertelde dat in 2007 vrijgegeven cijfers aantoonden dat er 12.000 Nederlandse bekeerlingen tot de islam waren, maar voegde eraan toe dat er "waarschijnlijk nog veel meer zijn." Hij legde uit dat het heel moeilijk is om een exact aantal voor Nederlandse bekeerlingen tot de islam te noemen, omdat in er in Nederland geen registratie van mensen plaatsvindt op grond van godsdienst. "We hebben veel nieuwe bekeerlingen tot de islam zodat het doel van deze conferentie is te proberen hen te helpen om hun weg te vinden, zowel in de islamitische samenleving als in de Nederlandse samenleving," zei Duisters die zich zelf tien jaar geleden tot de islam bekeerde.

Hij merkte op dat nieuwe bekeerlingen soms geconfronteerd worden met problemen zoals families die er bang van zijn. Ook weet de moslimgemeenschap soms niet hoe met bekeerlingen om te gaan.
"In de Nederlandse samenleving zijn er mensen die sceptisch zijn over de islam. Soms hebben we gevallen van nieuwe bekeerlingen die geconfronteerd worden met grote problemen binnen hun familie. Wij willen hen helpen om een leven te leiden zonder problemen ," zegt Duisters.

De grote vergadering van Nederlandse bekeerlingen tot de islam en moslims uit Turkije, de Arabische wereld en Suriname luisterde naar lezingen door gerenommeerde internationale sprekers zoals Hoessein Ye uit Maleisië en Pierre Vogel uit Duitsland, gecombineerd met die van jonge Nederlandse sprekers als Ali al Khattab en Elsa van de Loo, die de Nederlandse jeugdvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties is.

Zeven Nederlanders waaronder drie vrouwen bekeerden zich tijdens de conferentie op zondag tot de islam.
Duisters zei: "De islam verrijkt mijn leven. Ik heb een stabiel leven. Ik weet wat ik aan mijn kinderen moet leren om een goed moslim, maar ook een goed Nederlands burger te zijn.”

Hij merkte op dat het aantal moslims in Europa groeit. Meer mensen bekeren zich tot de islam omdat mensen veel over de islam horen, zodat ze er meer over willen weten en beginnen met het lezen van de Koran en de Hadith.

Maar hij verwijt moslims ook niet genoeg te doen om de islam te verklaren. "De moslims in Nederland hadden veel gelegenheid om een goed beeld te scheppen, maar meestal faalden zij daarin," klaagde hij.

"Er is ook nog het probleem dat moslims niet geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving,” zei hij. "We moeten leven als moslims in Nederland maar ook binnen de Nederlandse samenleving. Als we dat niet doen zullen we een vreemde groep blijven. Wij adviseren moslims om betrokken te raken bij de Nederlandse samenleving,” zei hij.

Marck Reuvers, verantwoordelijk voor de pers op de conferentie en zelf journalist, zei "Dit is een heel bijzondere dag. Het is de zogeheten bekeerlingendag in Nederland. Het doel van de bijeenkomst is om aan te tonen dat de Nederlandse bekeerlingen tot de islam ook onderdeel vormen van de grotere Ummah." Reuvers, die zich in 2007 tot de islam bekeerde, vervolgde: "Ik was op zoek naar iets dat mijn leven meer zin gaf. Na het aanvaarden van de islam heb ik een doel in het leven. Ik voel me echt gelukkig en comfortabel."

Abdel Krim bekeerde zich in 2008 tot de islam. Hij bereidt zich voor om maatschappelijk werker te worden. 'Ik had behoefte aan God in mijn leven. Ik houd van de verhalen over Abraham, Mozes en Jezus, maar ik hield niet van de plaatjes in de kerk met een witte God,” zei hij.

'Maar ik hield veel van Jezus en ik hield veel van Mozes en ik vond hen in de islam. De regels zijn veel zuiverder. Er is geen racisme in de islam," vertelde de jonge, gebaarde Nederlandse moslim.

Hij zei dat men veel uit te leggen heeft in de Nederlandse gemeenschap na de bekering tot de islam. "Je houdt op met drinken, houdt op met roken, houdt op met mensen achter hun rug om te bespreken. Dus mensen in de buurt vragen waarom je niet drinkt, waarom je een baard hebt."

Marleen van der Putten, ook een journalist die werkt voor een Nederlandse islamitische omroep (NIO) vertelde een vreemd verhaal over haar bekering. Ze bekeerde zich zes jaar geleden tot de islam. Van der Putten vertelde dat zij op een dag een paar onplezierige dingen tegen een moslim zei. Later zei ze tegen zichzelf: ‘Waarom zei ik deze slechte dingen over de islam terwijl ik er niets van af weet?’ Ze ging naar een winkel en kocht een paar islamitische boeken, las en las en bekeerde zich toen geleidelijk aan. Ze zei dat moslims moeten praten met de mensen, en praten met de buren om de islam uit te leggen en dat er meer interactie moet komen.

Elsa van de Loo, Nederlands jeugdvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, vertelde dat ze zich anderhalf jaar geleden bekeerde tot de islam. Haar vader is Nederlander en haar moeder afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. “Ik werd opgevoed als katholiek, maar beoefende geen godsdienst,” zei ze.

De jonge Nederlandse bekeerlinge zei dat ze begon met het lezen van de Koran in het Nederlands. "In het begin was het voor mij moeilijk te begrijpen en ik kende niet veel moslims die het mij konden verklaren. Op een dag ontmoette ik toen een moslim meisje uit Marokko dat begon mij de Koran en de islam uit te leggen,” zei ze. “Het antwoord op veel zaken waar ik naar op zoek was vond ik in de islam. Ik voel me heel goed .. islam gaf me rust. In het verleden was ik onrustig - ik wist niet wat ik in het leven deed, waar ik naar toe ging. Nu heb ik de antwoorden.”

Ze zei dat ze nooit problemen ondervond met de Nederlandse regering voor het dragen van de hijab, maar dat sommige critici vroegen hoe je Nederland kan vertegenwoordigen in de VN als je de hijab draagt. "Ik vertel ze dat mijn werk los staat van mijn religie. In mijn werk vertegenwoordig ik iedereen in Nederland en wat ik geloof mag geen verschil maken. Ik werd verkozen in mijn positie," zegt Elsa van de Loo.

.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten